SpectraSensors - SS2000

SpectraSensors - SS2000

Jednokanałowy analizator H2O, H2S lub CO2 model SS2000 firmy SpectraSensors gwarantuje wysoką niezawodność działania oraz zaspokojenie najwyższych wymagań stawianych przez przemysł wykorzystujący gaz ziemny. Zastosowanie opatentowanego lasera diodowego o zmiennej częstotliwości (TDL) umożliwia pomiar stężenia gazu bez fizycznego kontaktu detektora z próbką.

SZYBKI CZAS ODPOWIEDZI

Układ laser-detektor analizatora SS2000 przeprowadza 4 pomiary na sekundę umożliwiając natychmiastowe uśrednianie wyniku. Ze względu na brak fizycznego kontaktu z monitorowanym gazem, na pomiary wykonywane w czasie rzeczywistym nie mają wpływu zmiany wilgotności gazu, jak to ma miejsce w przypadku czujników powierzchniowych.

ANALIZA W CZASIE RZECZYWISTYM


wilgoc_ss2000_analizas01

Porównanie odczytu analizatora SS2000 (lewa krzywa) z wolniejszym analizatorem ukazuje, jak eliminacja długiego czasu osuszania może znacząco zmniejszyć czasy wyłączania. W niniejszym przykładzie stan alarmu był błędnie wydłużony o ponad 3 godziny.

NIEZAWODNOŚĆ

Niezawodność pomiarówmapodstawowe znaczenie dla firm zajmujących się przesyłem i przetwarzaniem gazu ziemnego. Niezależne badania udowodniły, że wyniki podawane przez SS2000 są bardziej wiarygodne w porównaniu z wynikami uzyskanymi metodą„chłodzonych luster”. Ponadto metoda „chłodzonych luster” w przeciwieństwie do SS2000 wymaga specjalistycznej obsługi, jest wolna i obarczona dużym odchyleniem standardowym. Niedokładne pomiary mogą być ekstremalnie kosztowne. Dodatkowe koszty osuszania , niewłaściwe i nagłe zmiany parametrów procesu mogą być spowodowane niewłaściwym działaniem czujników. AnalizatorSS2000 jako pierwszy zapewnia w pełni rzetelne pomiary i prostą obsługę.

wilgoc_ss2000_celapom_0000
 

CZAS PRACY

Czujnik laserowy nie wchodzi w kontakt ze strumieniem badanego gazu w efekcie czego nie jest narażony na szkodliwe działanie zanieczyszczeń i nie ma dryftu spowodowanego oparami glikolu, metanolu czy amin.

NISKI KOSZT EKSPLOATACJI

Eliminacja materiałów eksploatacyjnych czy dodatkowych czujników i związanych z tym kosztów ogólnych oraz kosztów pracy znacząco zredukowały koszty eksploatacji analizatora. Zastosowanie SS2000 znacząco zmniejsza nieuchwytne, ale realne koszty związane z niewiarygodnymi pomiarami gazów. Wszystko to poprzez szybkie wyeliminowanie dodatkowych kroków procesowych, wykrywanie złej jakości gazu, wykrywanie możliwości spowodowania kosztownych szkód na instalacji spowodowanych pracą źle mierzącego czujnika..

GŁÓWNE ZALETY

  • Brak konserwacji
  • Brak wpływu na pomiar takich substancji, jak glikol, metanol lub amoniak (opary)
  • Dokładne pomiary w czasie rzeczywistym
  • Brak opóźnień wynikających ze zmiany wilgotności gazu
  • Niezawodność pracy w trudnych warunkach
  • Szybki okres zwrotu inwestycji; brak drogich materiałów eksploatacyjnych
  • Wzorcowanie wykonywane przez NIST
  • Obudowy typu NEMA4x lub NEMA7
  • Certyfikacja CSA/ATEX
  • Analogowe i cyfrowe wyjścia sygnałowe
Zakres Pomiaru Wilgoci (H2O)*
Kalibracja NIST
0 do 20lbs/MMSCF Gaz ziemny
0-422 ppmv (dostępne zakresy do 10 000 ppmv)
Powtarzalność (H2O) ±1% odczytu lub ±4 ppmv
Wyliczanie Punktu Rosy H2O ( DP) Automatyczne wyliczanie Punktu Rosy dla zadanego ciśnienia

Zakres  Pomiaru

Dwutlenku Węgla (CO2)*

0 - 10%
C (CO2) ±1% odczytu, lub ±0,04% odczytu (400 ppmv), które wyższe
Zakres Pomiaru
Siarkowodoru (H2S)*
0 – 1 000 ppm
Powtarzalność (H2S) ±5 ppm
Czas odpowiedzi** Dowolnie wybierany na wyświetlaczu w zakresie 0,25-2 sek
Zakres Temperatury Otoczenia* -20º do 50º C (-4º do 122º F) standard
-15º do 60º C (-5º do 140º F) opcja
Ciśnienie gazu na wejściu
celi pomiarowej
10 do 25 PSIA, 10 PSIG maximum
(70-170 kPa abs, 70 kPag maximum)
Zakres przepływu próbki gazu 0.1-10 l/min (0.2 do 20 scfh)
Wrażliwość na zanieczyszczenia
próbki gazu
BRAK wrażliwości na glikol w stanie gazowym, metanol, aminy, H2S czy merkaptany
Napięcia zasilające 100-240 VAC, 50/60 Hz Standard
9-16 VDC lub 18-32 VDC Opcja
Prądy zasilające 1A maksimum dla 120 VAC
1.6A dla 24VDC, 3.2A dla 12 VDC
Wyjścia sygnałowe Generic lub ? Modbus RS232
4-20mA pętla prądowa
Wyświetlacz LCD wyświetla Stężenie, Ciśnienie Celi Pomiarowej i Temperatura Celi Pomiarowej
Wymiary 444 mm H x 376 mm W x 135 mm D
Waga około 11,5 kg (25lbs)
Cela Pomiarowa Wykonana z: Stal nierdzewna polerowana 316L
Certyfikacja CSA Class I, Division 2, Groups C and D, Kod temp T3C, ATEX Ex nA nL II T3

* inne zakresy dostepne na życzenie – zalecany kontakt ze sprzedawcą lub producentem
** zależnie od natężenia przepływu próbki gazu

Cenę podajemy na zapytanie.

Prosimy o kontakt na nasz e-mail:

info@intertechnology.pl