Sensidyne - Głowica SensAlert Plus

Sensidyne - Głowica SensAlert Plus

Uniwersalne głowice pomiarowe z serii SensAlert Plus, w połączeniu z inteligentnymi wymiennymi czujnikami gazów palnych, toksycznych (w tym tlenu), czynników chłodniczych, dymu i płomienia oraz z kontrolerami sygnałów, stanowią kompletny system służący do ciągłego monitorowania stref zagrożonych wybuchem lub wyciekiem gazów toksycznych. System po przekroczeniu zadanego progu stężenia umożliwia nie tylko aktywację sygnalizatorów dźwiękowych i optycznych, lecz również sterowanie innych urządzeń, takich jak systemy wentylacyjne, zawory odcinające, wyłączniki energii elektrycznej i inne. Systemy SensAlert Plus znalazły szerokie zastosowanie w instalacjach składowania, przetwarzania i utylizacji ścieków, w energetyce (m.in. w systemach mielenia węgla, w systemach transportu i składowania pyłu węglowego), w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, w magazynach farb i lakierów, w miejscach składowania i transportowania gazów technicznych, kotłowniach, garażach, itp.

 

sensalert_plus_sa

 

Do podstawowych zalet głowic z serii SensAlert Plus należą:

  • łatwa instalacja i modernizacja
  • bezinwazyjny interfejs - obsługa za pomogą końcówki magnetycznej bez konieczności otwierania głowicy,
  • inteligentne, zawierające nieulotną pamięć czujniki, z możliwością przenoszenia, podłączania "pod napięciem", z możliwością kalibracji w warsztacie i instalacji na obiekcie, bez deklasyfikacji strefy i utraty informacji nt. historii pracy oraz stopnia zużycia czujnika
  • możliwość instalacji modułu Test-Na-Żądanie (TOD), sprawdzającego automatycznie, wg zadanego harmonogramu, stan czujnika, zapewniając użytkownika o jego sprawności, przewidywanie awarii czujnika,
  • iskrobezpieczna głowica czujnika z hermetycznym modułem elektroniki i dużym czytelnym wyświetlaczem,
  • sposób montażu czujnika zależnie od potrzeb (w strefie o dowolnej klasyfikacji), w tym możliwość zamontowania czujnika w odległości do 30 m od głowicy bez konieczności użycia przewodów XP),
  • certyfikaty międzynarodowe ATEX Plus CE i FM oraz spełnia standardy NFPA 820 i NEC,
  • wskaźnik dźwiękowy: tykanie o częstotliwości zależnej od stopnia stężenia gazu

 

sensalert_plus_sab

Czujniki gazów Palnych, Toksycznych i Tlenu
Generator gazu do testów (TOD) Typ C i Typ S
Napięcia zasilające:
2-przewodowy 24 VDC (18-30 VDC)
20 mA
3-przewodowy 24 VDC (12-30 VDC) 90 mA
Z opcją karty przekźnika
i czujnikiem gazów palnych
300 mA
Wyjścia i rezystancje obciąSenia przy zasilaniu
transmitera z 24 VDC
3-przewody 4-20 mA: .. 600 Ohm min
2-przewody 4-20 mA: .. 250 Ohm min
Styki przekaźnika: ...tylko 3-przewodowy - jeden przekaźnik konigurowalny typu SPDT
Karta opcjonalna:..Trzy (3) konigurowalne styki przekaźnika typu SPDT
Obciążenie styków: .5A /115 VAC lub 30 VDC Rez.
Klawiatura magnetyczna OK, << (Go Back), ^, ^
Zabezpieczenie Menu zabezpieczone hasłem
Sygnalizacja dioadami LED cztery (4) czerwone na klawiaturze magnetycznej
i styk alarmu, gdy taki zainstalowano.
Sygnalizacja graniczna

podświetlany ekran LCD128 x 64 pikseli.
3-przewodowy transmiter; wyświetla koncentrację i mierzone jednostki,

nazwę gazu lub typ, zakres pomiarowy, czas i datę,

numer identyikacyjny oraz komunikaty systemu i ostrzeżenia

Temperatura otoczenia pracy transmitera -40°C – 75°C
Temperatura otoczenia pracy czujnika W/g specyikacji czujnika
Wilgotność  otoczenia (Czujnik) 15% – 95% RH, bez kondens.
0-99% Infrared, bez kondensacji
0-90% Kataliiczny, bez kondensacji
TYPY OBUDOWY
NEMA 4X (IP 66) z poliwęglanu Wymiary: 190 mm W x 320 mm H x 157 mm D /Waga 2,5-2,9 kg
Ex (IP 66), odlew aluminiowy, nie zawiera miedzi Wymiary: 140 mm W x 312 mm H x 117 mm [163 mm] D / Waga 2.8-3,6 kg
Uwaga:IP66 przy zastosowaniu opcjonalnego kołnierza bryzgoszczelnego
CERTYFIKATY DLA STREF
Wykonanie przeciwwybuchowe NEC/ CEC: Class I Div 1, Groups A, B, C & D, T4
Class II Div 1, Groups E, F & G; Class III Div 1
ATEX: Eex d[ia] IIC T4 II 2 G:
Nie wywołujacy zapłonu NEC/ CEC: Class I Div 2, Groups A, B, C, D
Class II Groups F & G; Class III Div2
ATEX: Eex nA [ia] IIC T4 II 3 G
Iskrobezpieczne NEC/ CEC: Class I Div 1, Groups A, B, C, D, E
Class II, Groups F & G; Class III
ATEX: Eex ia IIC T4 II 1 G:

Dane pomocne przy zamówieniu

PODZESPÓŁ # OPIS
   Transmitery/Głowice
820-0201-01 2- Przewodowa Obudowa Zwykła
820-0202-01 3- Przewodowa Obudowa Zwykła
820-0202-03 3- Przew. Obud. Zw. z kartą przekaźnika (2)
820-0202-04 3- Przew. Obud. Zw. z barierą iskrobezp
820-0203-01 2-Przewod.do Strefy 2
820-0204-01 3-Przewod. z barierą iskrobezp
820-0204-01 3- Przewod.do Strefy 2, Obudowa Standard
820-0204-02 3- Przewod.do Strefy 2, Obudowa Duża (2)
820-0205-01 2- Przewod.do Strefy 1
820-0206-01 3- Przewod.do Strefy 1, Obudowa Standard
820-0206-02 3- Przewod.do Strefy 1, Obudowa Duża (2)
    Czujniki
823-0201-21 NH3 0-100 ppm
823-0202-21 Cl2 0-10 ppm
823-0203-21 HCN 0-20 ppm
823-0205-51 CO2 0-5% Obj. (1)
823-0206-21 H2S 0-100 ppm
823-0207-21 HF 0-10 ppm
823-0207-22 HF 0-20 ppm
823-0210-21 H2 0-1000 ppm
823-0211-31 Katalityczny 0-100% DGW, Gazy Palne (1)
823-0211-32 Katalityczny 0-100% DGW H Spec. Palne (1)
.823-0211-51 Podczerwień(IR) G.Palne 0-100% DGW (1)
823-0218-21 SO2 Filtrowane 0-20 ppm
823-0219-22 CO 0-500 ppm
823-0240-21 O2 0-25% Vol
  Generatory TOD i Akcesoria
821-0204-02 Generator TOD dla Cl2
821-0204-06 Generator TOD dla H2S
821-0201-01 Bariera Przeciwwilgociowa
821-0202-01 Nasadka Kalibracyjna /Blok Przepływu
821-0203-01 Osłona Kroploszczelna
700-0046-01 Karta Przekaźnika
  (1) Tylko do zastosowania z głowicami 3-przewodowymi. Nie certyikowano dla Strefy 0.
(2) Dodatkowa karta przekaźnika do zainstalowania w tych głowicach jest sprzedawana osobno.

Cenę podajemy na zapytanie.

Prosimy o kontakt na nasz e-mail:

info@intertechnology.pl