SensAlert ASI (z SIL-2)

SensAlert ASI (z SIL-2)

Monitor strefowy SensAlert ASI zapewnia zwiększoną niezawodność i
ochronę w warunkach krytycznych dla bezpieczeństwa personelu, instalacji przemysłowych oraz prawidłowego przebiegu procesów produkcyjnych.
Potwierdzony niezależnym międzynarodowym certy?katem SIL 2, monitor SensAlert ASI zapewnia niezawodność i wszechstronność kon?guracji przy nieskomplikowanej instalacji i niskim koszcie obsługi, serwisu oraz szybkim zwrocie inwestycji.

Potwierdzona międzynarodowymi certy?katami ochrona w warunkach
krytycznych
Nadany przez niezależną organizację certy?kat IEC61508 Level 2 (SIL2) dotyczy stref niebezpiecznych oraz jakości działania monitora SensAlert ASI. Będąca na wyposażeniu funkcja Test-on-Demand wraz z wbudowanym generatorem gazu umożliwia zdalne sprawdzenie poprawności działania głowicy a funkcja przewidywalnego zakończenia czasu pracy czujnika ostrzega przed zbliżającą się awarią czujnika.
Niezrównana wszechstronność zastosowań.
Monitor strefowy SensAlert ASI to uniwersalna platforma do monitorowania stężeń gazów palnych, toksycznych oraz zawartości tlenu. W zależ ności od stawianych wymagań monitor jest oferowany w wykonaniu 2 oraz 3 przewodowym, iskrobezpiecznym i przeciwwybuchowym z montażem czujnika i punktem poboru próbki w oddaleniu od transmitera i możliwością montażu w kanałach wentylacyjnych. Głowica pomiarowa pozwala zainstalować wszystkie typy czujników (podczerwieni, katalityczne oraz elektrochemiczne).

Prosty montaż i obsługa oraz niski koszt eksploatacji
SensAlert ASI został zaprojektowany z myślą wyeliminowania problemów z jakimi borykają się użytkownicy tradycyjnych głowic pomiarowych. Jest uniwersalną plaormą pomiarową stężeń gazów przy pomocy wszystkich typów czujników z możliwością montażu w pozycji tak pionowej jak i poziomej a złącza typu zaciskowego ułatwiają okablowanie i przyspieszenie uruchomienia. Nielotna pamięć czujnika pozwala na jego kalibrację i zmianę nastaw alarmów w dowolnym bezpiecznym miejscu i jego instalację bez konieczności deklasy?kacji strefy lub odłączania zasilania. Funkcja Plug-and-play zapewnia automatyczne przesyłanie parametrów pracy oraz dane diagnostyczne po zainstalowaniu czujnika. a pofabrycznie ogram kalibracji i wymiany czujników zapewnia dostawę skalibrowanych fabrycznie czujników do użytkownika obniżając koszty eksploatacji.

Podajemy informację o cenach na życzenie - dane kontaktowe:

info@intertechnology.pl


51-315 Wrocław
ul. Miłostowska 1/1
Poland

tel.: +48 602 760 923 (T-Mobile)
tel.: +48 605 964 276 (Plus)
tel.: +48 502 356 502 (Orange)
tel.: +48 502 356 506 (Orange)


fax: tel./fax: +48 71 372 71 60  (TP SA)