Bacharach - ECA 450

Bacharach - ECA 450

ECA 450 jak żaden inny dostępny na rynku przemysłowy analizator emisji gazów i sprawności spalania, wykonuje niezwykle dokładne pomiary emitowanych gazów pomagając sprostać wymaganiom stawianym przez przepisy z zakresu ochrony środowiska oraz daje pewność, że eksploatowana instalacja jest poprawnie wyregulowana.

ZESPÓŁ PRZYGOTOWANIA PRÓBKI

sample

 

System przygotowania próbki gazów spalinowych ma za zadanie zapobiegać kondensacji pary wodnej wewnątrz węża sondy i tym samym zapobiegać absorpcji przez kondensat składników spalin mających wpływ na wartości odczytów NOx SO2.
Bezprzewodowy, podręczny pilot sterujący umożliwia komunikację z analizatorem na odległość do 91,5 m w pomieszczeniach zamkniętych i do 300 m w terenie otwartym. (Więcej informacji dotyczących budowy Zespołu Przygotowania Próbki - patrz: zakładka 'Podzespoły')

ZASTOSOWANIE

ECA 450 jest idealnym analizatorem dla profesjonalnych zastosowań związanych z analizą efektywności spalania i kontroli emisji spalin w celu sprostania wymaganiom stawianym przez przepisy z zakresu ochrony środowiska. Umożliwia on utrzymanie instalacji spalania na najwyższym poziomie sprawności oraz bieżącą, jak i okresową kontrolę przez osoby odpowiedzialne za pomiary poziomu emisji spalin.

  MIERZONE WIELKOŚCI I ZAKRESY POMIAROWE
Tlen 0,1 do 20,9 %
Tlenek węgla
(z kompensacją dla wodoru)
0 do 4 000 ppm
(z kompensacją dla wodoru)
Tlenek węgla (wys. zakres) * 4001 do 80000 ppm
Tlenek azotu NO * 0 do 3500 ppm
Dwutlenek azotu NO2 * 0 do 500 ppm
Dwutlenek siarki SO2 * 0 do 4 000 ppm
Gazy palne * Frakcja
niedopalona
0 do 5,00% (zaleSnie od rodzaju)
Temperatura spalin -20 do 1315°C
Temperatura powietrza -20 to 999°C
Ciśnienie/siła ciągu -703,58 to 703,58 mm H2O
  WAROTŚCI WYLICZANE I ICH ZAKRESY
Efektywność spalania 0.1 do 100.0%
Nadmiar powietrza 1.0 do 250% ( lambda)
Dwutlenek węgla (na
bazie suchej)
0 do maksimum zależnie od rodzaju wprowadzonego
paliwa
NOX (NOx=NO+NO2) 0 do 4000 ppm
NOX odniesione do % O2 0 do 17000 ppm
CO odniesione do % O2 0 do 99999 ppm
NO odniesione do % O2 0 do 14900 ppm
NO2 odniesione do % O2 0 do 2100 ppm
SOX odniesione do % O2 0 do 17000 ppm
  DOKŁADNOŚĆ POMIARU
Tlen ± 0.3% O2 od rzeczywistego stężenia spalin
Temperatura gazów
spalinowych lub
kominowych
(± 2° pomiędzy 0 a 124° C )
(± 3° pomiędzy 125 a 249° C)
(± 4° pomiędzy 250 a 400° C)
Temperatura podstawowa/
otoczenia
± 1° pomiędzy 0 a 100°C
Ciśnienie siły ciągu ± 2% odczytu lub ± 0,5 mm H2O zależnie co wyższe
CO ± 5% odczytu lub ± 10 ppm zależnie co wyższe dla zakresu 0-2000 ppm CO
± 10% odczytu dla zakresu 2001 do 40000 ppm CO
NO ± 5% odczytu lub ± 5 ppm zależnie co wyższe dla
zakresu 0-2000 ppm NO
NO2 ± 5% odczytu lub ± 5 ppm zależnie co wyższe dla
zakresu 0-500 ppm NO2
SO2 ± 5% odczytu lub ± 10 ppm zależnie co wyższe dla zakresu 0-2000 ppm SO2
HC ± 5% dla pełnej skali
Zdefiniowane paliwa Gaz ziemny, olej opałowy #2, #4, #5, #6, propan, węgiel, drewno, nafta, wytłoki /biomasa
Zasilanie analizatora Uniwersalny zasilacz AC i wewnętrzna bateria akumulatorów. Napięcie zasilania zasilacza 100-240V. W pełni naładawane akumulatory zapewniają minimum 8 godzin pracy analizatora.
Pompa i sondy W skład zestawu wchodzą 2 pompki. Jedna dostarcza próbkę gazu do czujników. Druga pompa ma za zadanie dostarczyć świeże powietrze celem oczyszczenia niskozakresowego czujnika CO, gdy tęSenie przekroczy 4000 ppm. W skład zestawu sondy wchodzi, sonda o dł. 30 cm i wąż podłączeniowy dł. 4,57m wraz z filtrem wody, filtrem cząstek, ogranicznik zagłębienia sondy.
Wymiary analizatora 34,3 cm H x 50 cm W x 23 cm D
Waga analizatora 11,34 kg
Gwarancja 1 rok z moSliwością przedłużenia
  INFORMACJE PRZYDATNE PRZY ZAMÓWIENIU
PODZESPÓŁ# OPIS
24-7221 Zestaw podstawowy (O2, CO, Ts, Ta, DP)
24-7289 Zestaw podstawowy (O2, CO, Ts, Ta, DP) z bezprzewodowym pilotem sterującym
24-7223 System przygotowania próbki w wykonaniu przemysłowym do pracy w ciężkich warunkach (po testach EPA/ETV) ze stosem chłodzącym Peltiera z wbudowaną pompą kondensatu, i z układem podgrzewanego węża przyłączeniowego dł. 38 cm z sondą i wbudowanym kontrolerem temperatury.
24-8400 Zestaw NOx z czujnikami NO/NOx i kondycjonerem próbkowanych spalin
24-8401 Zestaw NOx i SOx z czujnikami NO, NOx i SO2 oraz kondycjonerem próbkowanych spalin
PODZESPÓŁ# WYMIENNE CZUJNIKI
24-0788 Czujnik O2
24-0789 Czujnik CO (niski zakres)
24-0997 Czujnik CO (wysoki zakres)
24-0881 Czujnik NO
24-1055 Czujnik gazów palnych
24-1027 Czujnik NO2
24-0998 Czujnik SO2 (wymagany opcjonalny NO2)
PODZESPÓŁ# MODUŁY CZUJNIKÓW (fabrycznie instalowane w zestawie podstawowym)
24-3206 Czujnik CO (wysoki zakres)
24-3207 Czujnik NO
24-3209 Czujnik NO2
24-3030 Czujnik SO2
24-3028 Czujnik gazów palnych
PODZESPÓŁ# AKCESORIA
07-1644 Filtry (3 szt.)
24-7059 Zestaw kalibracyjny (bez gazu kalibracyjnego)
104-4027 Przewód szeregowy DB.9M do DB.9F
24-0980 Papier do drukarki (5 rolek)
   
  INFORMACJE PRZYDATNE PRZY ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE ZESPOŁU PRZYGOTOWANIA PRÓBKI
PODZESPÓŁ# OPIS
24-3024 Zespół sondy dł. 61 cm
24-3025 Zespół sondy dł. 91 cm
24-7224 Zintegrowany zespół przygotowania próbki: stos chłodzący Peltiera, wbudowany filtr, pompa kondensatu i wąż przyłączeniowy i sonda dł. 38 cm
24-3035 Zespół sondy temperatury (wys.) dł. 61cm
24-3036 Zespół sondy temperatury (wys.) dł. 91cm
24-3037 Zespół sondy temperatury (wys.) dł.122cm
24-1124 Przedłużenie węża długość 6 m
24-1172 Zestaw filtra / filtra wody (do węża sondy)