Elektroniczne analizatory powietrza

Elektroniczne analizatory powietrza

Bacharach - Comfort Chek 500

firmy Bacharach Inc. (USA) jest tanim i łatwym w obsłudze przenośnym monitorem jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych (IAQ), umożliwiającym jednoczesny pomiar i rejestrację temperatury, wilgotności względnej i stężenia CO2. ...
Czytaj więcej

Bacharach - IEQ Chek

firmy Bacharach Inc. jest elektronicznym, wielofunkcyjnym przyrządem służącym do pomiarów, monitoringu i gromadzenia danych środowiskowych służących do badania jakości powietrza....
Czytaj więcej